Particulier

Jouw monument is jouw trots, maar een monument is pas van echte waarde als er in wordt geleefd, gewoond of gewerkt. Maar een monument kan ook een zware last zijn omdat er vaak zeer specialistische kennis voor nodig is om jouw monument in topconditie te krijgen/houden. Oude bouwmaterialen hebben nu eenmaal andere verwerkingsmethoden dan nieuwe bijvoorbeeld. De BBAN Groep heeft alle benodigde expertise in huis waardoor we eigenaren van monumenten volledig kunnen begeleiden.

Waar nodig worden wij ondersteund door ketenpartners binnen de BBAN Groep.

Of het nu gaat om een volledige of gedeeltelijke renovatie, bouwhistorisch onderzoek, het berekenen van het kostenplaatje om jouw monument in stand te houden of het aanvragen van subsidie: BBAN helpt!

Zaken waarbij BBAN je tijdens de renovatie van jouw monument kan helpen:

Een BBAN bouwkundige. Voordelen hiervan zijn:

 • Vast aanspreekpunt voor de monumenteigenaar
 • Inventarisatie van de bouwkundige (on)mogelijkheden 
 • Opstellen plan
 • Bespreken van de plannen met de monumenteigenaar
 • Aanvraag omgevingsvergunning
 • Begeleiding van de uitvoering

Kostendeskundige

 • Berekenen van de kosten van de benodigde bouwkundige en installatietechnische aanpassingen
 • Opstellen van een Meerjaren Onderhoudsplan of een Periodiek Instandhoudingsplan in het kader van de Subsidieregeling
 • Instandhouding Monumenten   
 • Haalbaarheidsstudie herbestemming

Een monumentspecialist

 • Bouwkundige inspectie van het monument 
 • Bouwhistorisch onderzoek
 • Contact met overheidsinstanties zoals gemeente, provincie, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed 
 • Opstellen restauratieplan en instandhoudingsplan
 • Maken Technische Omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden

BBAN kan je helpen bij het aanvragen van subsidies 

 • Aanvraag subsidie voor instandhouding (SIM) 
 • Aanvraag woonhuissubsidie voor Rijksmonumenten met een woonfunctie (Sim-woonhuizen)
 • Aanvraag subsidie haalbaarheidsonderzoek herbestemming  
 • Aanvraag subsidie voor wind- en waterdicht maatregelen tijdens planfase 
 • Aanvraag provinciale subsidie

Wil je meer weten over de BBAN Methode? Klik dan hier en maak een afspraak voor een vrijblijvend adviesgesprek. Of download onze special Monument Management!

Je ziet het: BBAN maakt renovatie leuk!

Neem gerust en vrijblijvend contact met ons op!

Wij maken (ver)bouwen leuk

Contact dynamisch in sidebar
Voornaam
Achternaam
Bijlage(n)

Maximum file size: 8.39MB

Hoe heb je ons gevonden

BBAN Bouwbegeleiding & Advies helpt
u o.a. met het verduurzamen van uw vastgoed.

het “promoten” van “kopen” zoals Black Friday hoort daar niet bij.

Open chat
1
Kunnen wij je helpen?
Goedendag. Kunnen wij je helpen?