Bouwaanvraag

Van idee tot bouwvergunning

Een goed begin is het halve werk. Met goed voorwerk leggen we de basis voor een soepel te verlopen bouwproces. Tijdens het gehele traject, van idee tot aanvraag bouwvergunning, kunnen wij u helpen en ondersteunen met teken-, reken- en regeltjeswerk. Denk hierbij aan:

 • Bouwtekeningen
 • Bestektekeningen
 • Calculaties / Bouwkostenramingen
 • Brandweervoorschriften / Veiligheid
 • Bouwbesluit toetsingen / berekeningen
 • Gemeentelijk bestemmingsplan / Ruimtelijke Ordening
 • En alles wat u meer tegen komt
Bouwaanvraag

Wat u wilt

Uw ideeën en uitgangspunten gaan we samenvatten in een Programma van Eisen (PvE): een duidelijke vertaling van de wensen, eisen en de toekomstvisie waarmee het ontwerpteam aan de slag kan gaan. U ziet niks over het hoofd en krijgt helder wat de bedoeling is, dankzij de begeleiding van BBAN, met het stellen van de juiste vragen. 

 • Wat verwacht u?
 • Wat is uw doel?
 • Welke eisen heeft u?
 • Wat is uw budget?

Uw aanvraag

Als uw plannen uitgewerkt zijn, kunt u een bouwaanvraag indienen bij de gemeente. Een bouwaanvraag is een volledige beschrijving van een te maken bouwwerk, inclusief materiaalkeuze, uitvoeringsvoorwaarden, opleveringsdatum en prijs met alle voorwaarden en voorschriften die daarbij van belang zijn. Onze ervaring in het samenstellen en indienen van bouwaanvragen is de beste garantie voor succes.

Een goed verzorgd bouwbestek vormt met de bestektekeningen tevens een uitstekende basis voor het contract tussen opdrachtgever en aannemer.

N.B. Kleine objecten die vergunningsvrij gebouwd mogen worden (klein tuinhuisje, afscheiding, kleine dakkapel aan achterkant, etc.) zijn hiervan uitgesloten.

Gemeentelijke toetsing

Een beoogd bouwwerk met een bouwvergunningplicht (omgevingsvergunning) is gebonden aan vele vormen van regelgeving. Uw gemeente toest deze o.a. aan:

 • Het bestemmingsplan.
 • De stedenbouwkundige voorschriften van de gemeentelijke bouwverordening.
 • De welstandsnota.
 • De constructieve veiligheidseisen uit het Bouwbesluit.

Uiteraard verzorgt BBAN Bouwbegeleiding de aanvraag bij de gemeente voor u! En bij eventuele vragen van de gemeente kunnen onze specialisten hierop adequaat reageren.

Heeft u (ver)bouwplannen en wilt u meer weten, klik dan hier:

Neem gerust en vrijblijvend contact met ons op!

Wij maken (ver)bouwen leuk

Contact dynamisch in sidebar
Voornaam
Achternaam
Bijlage(n)

Maximum file size: 8.39MB

Hoe heb je ons gevonden

BBAN Bouwbegeleiding & Advies helpt
u o.a. met het verduurzamen van uw vastgoed.

het “promoten” van “kopen” zoals Black Friday hoort daar niet bij.