Bouwwoordenboek

A

Aanbranden
Het aanbrengen van een mengsel van water en cement op een natgemaakte muur of vloer waardoor de hechting op die muur of vloer moeten komen te verbeteren. 

Aanhoeker
Een schuin afgezaagde of afgehakte dakpan.

Aanlegbreedte
De berekende breedte van de fundering.

Aanlegdiepte
De afstand van de onderkant van de fundering tot aan het maaiveld.

Aanneemovereenkomst
De koopakte bij een nieuwbouwwoning.

Aanmaakwater
Voor een betonmengsel is aanmaakwater een essentieel bestandsdeel omdat zonder water geen hydratatie optreedt en hierdoor geen betonsteen wordt gevormd. 

Aantrede
De afstand van de voorkant van een traptrede tot aan de voorkant van de volgende traptrede. 

Aanzetsteen
De eerste steen, zowel links als rechts, in een gemetselde boog en vormt de aanzet.

Achterhout
Het gedeelte van de trapboom gerekend van de onderkant van de traptrede tot de onderrand van de boom.  

Afbinden
De chemische reactie die ontstaat door de binding van water met een hydraulisch bindmiddel. Een bindmiddel is bijvoorbeeld cement. 

Afdeklijst
Een lijst die wordt gebruikt om een ander bouwelement te bedekken met als doel het bouwelement te beschermen of een afwerking te bedekken. 

Afhangen
Een deur of raam haaks afwerken en in de scharnieren hangen.

Afreien
Het egaliseren van een wand of vloer m.b.v. bijvoorbeeld een rechte lat. 

Afrondingsgesprek
Het afrondingsgesprek wordt gevoerd wanneer de ontwerptekening en de offerte akkoord zijn, het plan is goedgekeurd door de gemeente en de omgevingsvergunning is aangevraagd.

Afschot
Het onder een bepaalde helling leggen van een riolering, goot, dak of bestrating met als doel het regenwater goed af te kunnen voeren. \

Afsnuiten
Het verwijderen van scherpe kanten en randen van bijvoorbeeld houtwerk. 

Afstand
De afstand tussen het hart van het krukgat (het handvat) en het hart van het sleutel- of cilindergat.

Aftastbeveiliging
Voorkomt manipuleren van cilinder. Speciale voorziening in de cilinder zorgt ervoor dat deze blokkeert wanneer hij met speciaal gereedschap van buitenaf gemanipuleerd wordt.

Anodiseren
Het elektrochemisch behandelen van een oppervlak van aluminium door de natuurlijke oxidelaag in een anodiseerbad van aluminiumoxide te vervangen door een kunstmatige oxidelaag.  

Anti-slagpickvoorziening
Speciale constructie in de cilinder zorgt ervoor dat deze niet te openen is door ‘slagsleutel methode’.

Architraaf
Het onderste dragende horizontale deel in een hoofdgestel.

B

Baak
Een lat met maatverdeling die bij het landmeten in combinatie met bijvoorbeeld een theodoliet gebruikt wordt om hoogteverschillen en afstanden te bepalen.

Badding
Een houten balk van ca. 6,5 x 15 cm die wordt gebruikt als hulpconstructie bij bijvoorbeeld bekistingen. 

Bakgoot
Een bakvormige goot voor hemelwaterafvoer.

Ballonvorst
Een vorst, een draagpan ter plaatse van de nok, in halfronde vorm met een ballonachtig deel die gebruikt wordt bij pannen met een grote golf. 

Beeldkwaliteitplan
Een verzameling richtlijnen waaraan de inrichting van een gebied moet voldoen.

Berapen
Het bedekken van een muur met een laag kalkmortel, een mengsel van kalk en zand.

Bestemmingsplan
Een plan waarin de gemeenteraad vastlegt welke functies waar zijn toegestaan.

Bidet
Een lage wasbak voor het wassen voor het zitvlak, te gebruiken na bijvoorbeeld de stoelgang. 

Biggel
Oude benaming van een fijn soort grind.

Bijzetslot
Een slot dat wordt geplaatst in aanvulling op bestaande sloten of sluitingen.
Dit slot is verkrijgbaar als opleg- en insteekslot.

Bint
Een balk of een draagbalk.

Boeiboord
Een afwerking van een dakgoot.

Boorbelemmering
Gehard stalen stiften maken doorboren van cilinders moeilijk.

Borstwering
Een verhoogde gedeelte van een vestigingsmuur.

Boucharderen
Ook wel hameren genoemd. Boucharderen gebeurt met behulp van een bouchardehamer waardoor eenzelfde structuur in het steen ontstaat.

Bouwbesluit
Een verzameling bouwtechnische voorschriften waar alle bouwwerken in Nederland minimaal aan moeten voldoen.

Bouwkavel
Een stuk grond (kavel) waarop volgens het bestemmingsplan, woningen of bedrijfspanden op gebouwd mogen worden.

Bouwnaad
Een voeg in het muurwerk of de fundering tussen twee onderdelen of twee gebouwen.

Bouwrijp
Wanneer de grond van het bouwterrein in een dusdanige staat verkeert dat de aannemer kan gaan bouwen.

Bouwvocht
Het vocht dat na de bouw in de constructie overblijft. Dit vocht moet worden afgevoerd om rotten en vorstschade te voorkomen.

Bovenwapening
Een wapening in een betonreconstructie de in het algemeen wordt aangebracht op plaatsen waar een opbuigend of negatief moment wordt verwacht.

C

Cilinders
Dat deel van het slot waar men de sleutel insteekt. Er zijn diverse soorten en maten.
Gebruiksvriendelijk zijn de cilinders die in een woning met dezelfde sleutel kunnen worden bediend of een knop aan de binnezijde hebben. Er zijn cilinders voor binnendeuren en veiligheidscilinders voor buitendeuren.

D

Dagschoot
Dit is het deel van het slot dat met de deurkruk, een draaiknop of een sleutel bewogen kan worden. Meestal is het afgeschuind en verend, zodat de deur in het slot kan vallen.

Dakhelling
De hoek die het dakvlak maakt met de vloer. 

Dievenklauw
Een dikke metalen stift die samen met een metalen buis wordt gemonteerd in de scharnierzijde van deur en post. Hierdoor is het uitnemen van de deur na het verwijderen van de scharnierpennen niet mogelijk.

Doorklimbeveiliging
Een traliewerk of barrièrestang die inklimmen door ramen en lichtkoepels verhindert.

Doornmaat
De afstand tussen hart krukgat (of cilindergat) en de voorzijde van de voorplaat.

Draairichtingen
De draairichting van een deur is de kant waar de scharnieren zitten als je ze kunt zien (DIN). Praktijktip: Kijk naar de deurzijde waar de scharnieren in het zicht zitten -voordeur  normaal aan de binnenzijde-. Bevinden de scharnieren zich rechts, dan is hij rechtsdraaiend.(Din Rechts) zitten ze links dan is hij linksdraaiend (Din Links).

E

EPC norm
Per 1 januari 2015 gelden strengere energieprestatie-eisen voor woningen en alle typen utiliteitsgebouwen. Deze eisen zijn vastgelegd in de EPC norm, die de totale energieprestatie van een gebouw aangeeft.

Espagnolet
Sluitoplossing door middel van een staaf voor dubbele deuren of ramen.

F

Faalkosten
Alle kosten die onnodig ten behoeve van het eindproduct zijn gemaakt. Faalkosten zijn nooit volledig te vermijden.

Figuurglas
Een doorschijnend maar ondoorzichtig glas met ribbels, bobbels of een motief erin.

Fijn schuurwerk
Een afwerklaag bestaande uit kalk, gips en zilverzand. Hierbij is een zeer fijne korrel zichtbaar.

Fineer
Een zeer dun geschilde of gestoken plak hout. Deze wordt verwerkt als toplaag voor goedkoper plaatwerk.

Foamglas
Is de merknaam van cellulair glas (schuimglas) en is een hardschuim isolatiemateriaal.

Frans balkon
Een smalle richel (soort ondiep balkon) met een balustrade of een hekwerk bij naar binnen draaiende deuren. 

G

Gevarenfunctie
Zelfs wanneer er aan de binnenkant een sleutel in de cilinder zit kan hij van buitenaf geopend worden.

H

Herenhuis
Een woningtype met een chique, statige look. Dit woningtype kenmerkt zich onder andere door: minimaal twee volledige woonlagen én een zolder, geen schuine wanden, royale woonruimte en hoge plafonds. 

I

Insteekslot
Slot dat aan de sluitzijde in de deur wordt gemonteerd. Er zijn insteeksloten als hoofdslot en als bijzetslot.

Isolatie
Isolatie is het beschermen van invloeden van buitenaf.

J

Jaarring
Algemene benaming voor een groeiring van een boom.

Jaloezie
Een zonwerend product dat bestaat uit dunne horizontale stroken of latjes, ook wel horizontale lamellen genaamd.

K

Kangoeroewoning
Een kangoeroewoning is een gesplitste woning waarin vaak een ouder echtpaar én een jonger gezin samenwoont. Deze woontrend is overgewaaid uit Scandinavië en zien we ook in de rest van Europa steeds vaker. 

Keersleutel
Een keersleutel is een platte sleutel met boorgaatjes met omkeerfunctie voor extra bedieningsgemak.

Keimen
Het afwerken van bijvoorbeeld beton en metselwerk met een mineraalverf (silicaatverf) die zich zeer goed hecht met de ondergrond en zeer damp open is waardoor de verf niet gaat bladderen.

Kerntrekbeveiliging
Voorziening ingebouwd in veiligheidsbeslag of veiligheidscilinder die ervoor zorgt dat de cilinder niet met speciaal gereedschap uit elkaar kan worden getrokken.

Kierstandhouder
Hendel met een beugel die ervoor kan zorgen dat de voordeur maar op een kier kan worden geopend. Dit voorkomt binnendringen.

L

Loodslab
Een strook lood voor het maken van waterdichte aansluitingen tussen constructies, bijvoorbeeld tussen een dakkapel en het dak.

M

Maaiveld
Het maaiveld is de hoogte waarop het omliggende terrein aansluit op de woning.

Meerpuntssluiting
Slot waarbij men met één handeling twee of meer sluitpunten kan openen of sluiten.

N

Nachtschoot
Het met de sleutel beweegbare gedeelte (schoot) van het slot dat in de sluitkom/sluitkast valt.

Neut
Een neut is het onderste gedeelte van de stijlen van een houten deur- of raamkozijn, die in natuur- of kunststeen wordt uitgevoerd.

Nokhoogte
Het hoogste punt van het dak.

Notariswoning
Een Notariswoning of ‘Pastoriewoning’, is een woning die gekenmerkt wordt door klassieke elementen en symmetrie.

O

Omgevingsvergunning
Als het ontwerp van uw woning is goedgekeurd door de gemeente betekent dat, dat de bouwvergunning (ook wel omgevingsvergunning genoemd) aangevraagd kan worden.

Opdekdeur
Een opdekdeur valt gedeeltelijk op het kozijn (opdekrand) en word afgehangen met speciale paumelle scharnieren.

Oplegslot
Het met de sleutel beweegbare gedeelte (schoot) van het slot dat in sluitkom/sluitkast valt, dit kan blokschoot of een haakschoot zijn.

Oplevering
De daad waarbij een partij die een werk heeft aangenomen, zijnde de aannemer, dit werk als klaar bestempelt en dan overdraagt aan de opdrachtgever (u) die dat werk dan aanvaardt.

P

PC
Europrofielcilinder of profielcilinder, de standaard in europa gebruikte cilinder voor cilinderinsteeksloten.

PC-Maat
De afstand tussen het hart van het krukgat (het handvat) en het hart van het cilindergat.

Prefab woning
Bij een prefab woning worden de materialen in een fabriek tot elementen gemaakt, waarna deze naar de bouwplaats worden getransporteerd en aldaar in elkaar gezet worden.

Q

Qv10 waarde
De waarde waarmee de luchtdoorlatendheid van bouwdelen wordt uitgedrukt in een luchtvolumestroom bij een luchtdrukverschil tussen binnen en buiten van 10 Pascal.

R

Raamboom
Een beweegbare handgreep waarmee het raam geopend en gesloten wordt. Dit kan vergrendeld worden met een sleutel of een drukknop.

Rc-waarde
De Rc-waarde drukt de warmteweerstand van de constructie uit in m2K/W. Hoe hoger de Rc-waarde, hoe beter de thermische isolatiewaarde.

S

Scharnierzijde
De kant van de deur waar de scharnieren zitten.

SKG
SKG staat voor Stichting Kwaliteit Gevelbouw en is een onafhankelijke certificeringsinstelling die de kwaliteit bewaakt van het productieproces en de producten. Duurzaamheid, kwaliteit en veiligheid zijn gegarandeerd indien producten SKG zijn goedgekeurd. 

SKG sloten zijn in te delen in drie categorieën. De hoeveelheid sterren geven de mate van inbraakwerendheid aan.                      

1 SKG     1 SKG ster: standaard, 3 minuten inbraakwerend 

2 SKG    2 SKG sterren: zwaar, 3 minuten zelfstandig inbraakwerend 

3 SKG    3 SKG sterren: extra zwaar, 5 minuten zelfstandig inbraakwerend 

Sluitkast
Dat deel van het oplegslot dat op het kozijn is bevestigd en waar de nachtschoot van het slot invalt.

Sluitkom
Metalen kom in het kozijn waar de dag- en nachtschoot in valt of haakt.

Sluitzijde
De kant van de deur of het raam waar het slot zit.

Steekmaat
De afstand tussen het hart van het krukgat (het handvat) en het hart van het sleutel- of cilindergat.

Systeembouw
Systeembouw betekent dat u uw woning volgens een bepaald vast bouwsysteem laat bouwen.

T

Timpaan
Een driehoekige gevelveld tussen de kroonlijst en de schuin oplopende daklijsten van een gebouw..

U

U-waarde
Waarde waarmee wordt aangegeven hoeveel warmte door een oppervlak gaat bij 1 graad temperatuurverschil. 

V

Veiligheidsbeslag
Veiligheidsbeslag bestaat uit massieve schilden met deurkrukken of een greep voor de voordeur. Het beschermt het slot en de cilinder tegen inbraakpogingen en biedt extra inbraakbeveiliging aan de deur.

W

Wang
De zijkant van een trap of dakkapel wordt ook wel een wang genoemd.

Wolfskap
Een dak met afgeschuinde kanten aan de korte zijden, de zogenaamde wolfseinden.

X

Xps
Staat voor Extruded Polystyrene. Wordt gebruikt als isolatiemateriaal in de bouw.

Y

Ytong
Een merk van blokken cellenbeton.

Z

Zaagtanddak
Een dak dat de vorm heeft van zaagtanden.

Zachtboard
Bestaat uit zeer kleine, op elkaar geperste houtvezels.

Zakgoot
Een dakgoot tussen twee hellende dakvlakken.

Zetscheur
Een scheur in de constructie die ontstaan is als gevolg van zetting. De constructie blijft verder stabiel. 

Zwanenhals
De krul in de afvoer van bijvoorbeeld een wasbak.

 

Neem gerust en vrijblijvend contact met ons op!

Wij maken (ver)bouwen leuk

Contact dynamisch in sidebar
Voornaam
Achternaam
Bijlage(n)

Maximum file size: 8.39MB

Hoe heb je ons gevonden

BBAN Bouwbegeleiding & Advies helpt
u o.a. met het verduurzamen van uw vastgoed.

het “promoten” van “kopen” zoals Black Friday hoort daar niet bij.

Open chat
1
Kunnen wij je helpen?
Goedendag. Kunnen wij je helpen?