Bouwbestek

Specificaties en bepalingen

Bij het maken van uw bouwbestek worden alle technische specificaties en algemene bepalingen omschreven. BBAN legt dit volledig en duidelijk vast, wat essentieel is om de bouw zelf goed te kunnen begeleiden. Alles betreffende de bouw of verbouwing is hierin opgenomen, met duidelijke afspraken. Dit voorkomt dat u geconfronteerd wordt met meerwerk kosten. Dit zijn de kosten die anders flink uit de hand kunnen lopen.

Bouwbestek en bestektekeningen

Dit zijn erg belangrijke contractdocumenten. Het bouwbestek is een samengesteld document waarin naast de technische specificaties ook de algemene bepalingen voor het werk worden vastgelegd. Door ondertekening van het contract, waar een bouwbestek deel van uitmaakt, verklaart de aannemer het werk uit te voeren overeenkomstig de daarin gestelde eisen en specificaties. Welke zijn opgesteld door BBAN.

Wat wordt er onder andere opgenomen in het Bouwbestek

  • Voor het werk geldende voorwaarden
  • Bouwplaatsvoorzieningen
  • Verplichtingen van de opdrachtgever en de aannemer
  • Gebruik van materialen
  • Garanties
  • Bouwplanning
  • Opleveringsdatum
  • Betalingsregelingen
  • Verzekeringen
Bouwbestek

Heeft u (ver)bouwplannen en wilt u meer weten, klik dan hier:

Neem gerust en vrijblijvend contact met ons op!

Wij maken (ver)bouwen leuk

Contact dynamisch in sidebar
Voornaam
Achternaam
Bijlage(n)

Maximum file size: 8.39MB

Hoe heb je ons gevonden

BBAN Bouwbegeleiding & Advies helpt
u o.a. met het verduurzamen van uw vastgoed.

het “promoten” van “kopen” zoals Black Friday hoort daar niet bij.