Niet elke aannemer in Leeuwarden beschikt over dezelfde expertises

Dat er bij het bouwen of verbouwen van een woning of bedrijfspand veel komt kijken staat buiten kijf. Reden temeer om daarvoor tijdig een of meerdere experts in te schakelen, die u tijdens dat hele proces vakkundig kunnen begeleiden. Als u in dat kader verwacht dat het inhuren van een willekeurige aannemer in Leeuwarden voldoende soelaas biedt, dan heeft u het helaas mis. Het is bijvoorbeeld heel goed mogelijk dat de bewuste aannemer zelf niet de expertise in huis heeft om de bouwklus goed voor u af te kunnen handelen. Het gevolg: een kostenplaatje dat uiteindelijk veel hoger uitpakt, omdat er kennis van buitenaf ingehuurd moet worden. Daarnaast is het in zo’n geval ook nog maar de vraag of de ingehuurde aannemer, vanwege zijn eigen beperkte vakkennis, wel goed in de gaten kan houden of de door derden uitgevoerde werkzaamheden correct worden verricht.

De efficiëntere aanpak van BBAN

De hierboven geschetste situatie kunt u voorkomen door BBAN voor uw bouwproject in te schakelen. Wij zijn namelijk een uiterst ervaren bouwbegeleiding bedrijf dat maar al te goed begrijpt hoe belangrijk het is om de juiste vakmensen aan specifieke types nieuwbouw en verbouwingen te koppelen. 

Alleen dan kan er per slot van rekening vakkundig, snel en efficiënt worden gewerkt. Iets dat vervolgens ook duidelijk terug te zien is als we bijvoorbeeld de kosten aanbouw berekenen. Die zijn dankzij de bemiddelende rol van BBAN dan doorgaans een fors stuk lager.

Bekijk onze projecten »

Aannemer Leeuwarden

Niet elke aannemer in Leeuwarden achten we geschikt

Daar we klanttevredenheid uiterst belangrijk vinden, kiezen we er bewust voor om niet zomaar met elke willekeurige aannemer in Leeuwarden zaken te doen. We verwachten van onze partners dat ze door de jaren heen een perfecte staat van dienst hebben opgebouwd. Daarnaast moeten ze aan kunnen tonen dat ze ook echt over specifieke expertises beschikken. Tenslotte vinden we eerlijk zaken doen van doorslaggevend belang. De vakbedrijven die we uiteindelijk aan uw bouwproject koppelen voeren nooit onnodige – en daardoor kostenverhogende – werkzaamheden uit. Afspraken die bij het aannemen van het werk zijn gemaakt worden door hen altijd exact nagekomen.

Vinger aan de pols bij de aannemer in Leeuwarden

Aannemer

Kortom, schakelt u BBAN als uw persoonlijke bouwbegeleider in, dan kunt u rekenen op een zorgeloze doorloop van het bouwtraject. Onze brede vakkennis stelt ons in staat om eventueel opdoemende obstakels bij een aannemer in Leeuwarden tijdig te signaleren, zodat er op een adequate manier snel actie ondernomen kan worden en vertragende factoren worden voorkomen. Het eindresultaat van al die inspanning is in alle gevallen nieuwbouw of een verbouwing waar u als klant meer dan tevreden over zult zijn.

Neem gerust en vrijblijvend contact met ons op!

Wij maken (ver)bouwen leuk

Contact dynamisch in sidebar
Voornaam
Achternaam
Bijlage(n)

Maximum file size: 8.39MB

Hoe heb je ons gevonden

BBAN Bouwbegeleiding & Advies helpt
u o.a. met het verduurzamen van uw vastgoed.

het “promoten” van “kopen” zoals Black Friday hoort daar niet bij.

Open chat
1
Kunnen wij je helpen?
Goedendag. Kunnen wij je helpen?