BBAN BOUWBEGELEIDING & ADVIES
Uw partner in bouwen en verbouwen
de BBAN Groep | particulier

Bouwaanvraag

Bouwen of verbouwen begint met een goed idee. U heeft iets fraais bedacht en wilt dat tot uitvoering brengen. Voor het zover is, moet er echter nog het een en ander gebeuren. Na het maken van de plannen, is het tijd voor de bouwaanvraag. Om in aanmerking te komen voor een bouwvergunning, moet u namelijk voldoen aan een aantal eisen. BBAN helpt u hiermee.

 

Wij helpen u met het maken van een volledige beschrijving van een te maken bouwwerk, inclusief zaken als materiaalkeuze, opleveringsdatum en prijs. BBAN weet waar u rekening mee moet houden op het gebied van voorwaarden en voorschriften. Wij zorgen ervoor dat uw bouwaanvraag aan de eisen voldoet, zodat u gegarandeerd binnen niet al te lange termijn aan de slag kunt.

 

Bekijk onze projecten »

Bouwaanvraag

 
 

Hoe kom ik aan een bouwvergunning?

BBAN helpt u met het opstellen van een zogeheten Programma van Eisen, het PvE. Hierin worden uw ideeën en uitgangspunten samengevat, zodat het ontwerpteam aan de slag kan met uw plannen. Wij stellen de juiste vragen, zodat niks over het hoofd wordt gezien en het PvE zo compleet mogelijk wordt aangeleverd. Dit verhoogt de kans op het verkrijgen van een bouwvergunning op korte termijn.

Voor het maken van een goede, duidelijke PvE voor uw bouwaanvraag, stellen wij u onder meer  de volgende vragen over uw (ver)bouwplannen. Wat zijn de verwachtingen? Wat is uw doel? Welke eisen stelt u en uiteraard: wat is uw budget? Heeft u de antwoorden op deze vragen paraat, dan kunnen onze specialisten voor u aan de slag gaan en de eerste schreden richting een succesvolle bouwaanvraag zetten.

Wat doet de gemeente met mijn bouwaanvraag?

Als wij voor u uw bouwaanvraag hebben ingediend bij de gemeente, zal deze getoetst worden. Een beoogd bouwwerk met een bouwvergunningsplicht - de omgevingsvergunning - is namelijk gebonden aan vele vormen van regelgeving. Dit gebeurt om te voorkomen dat iedereen zomaar op eigen houtje aan de slag gaat met een verbouwing, zonder rekening te houden met omwonenden, bestemmingsplannen et cetera.

De gemeente kijkt onder meer naar het bestemmingsplan van de locatie waar u wilt gaan (ver)bouwen, de stedenbouwkundige voorschriften van de gemeentelijke bouwverordening, de welstandsnota en de constructieve veiligheidseisen uit het Bouwbesluit. De toetsing van uw bouwaanvraag is streng en daarom is het verstandig om gebruik te maken van een van de experts van BBAN. Dat verhoogt de kans op succes aanzienlijk.

 

Hoe kom ik aan een bouwvergunning

Vergunning voor dakkapel

Vaak krijgen gemeenten de vraag of er zomaar een dakkapel gebouwd mag worden. Het antwoord: ja en nee. Sommige kleine objecten mogen namelijk vergunningsvrij worden gebouwd. Hierbij kunt u denken aan een klein tuinhuisje, een afscheiding, een kleine dakkapel etc. Wij adviseren echter om, voor u aan de slag gaat, altijd eerst even navraag te doen bij uw gemeente. Bij eventuele vragen van uw gemeente, kunnen de specialisten van BBAN hierop adequaat reageren.