Adviseurs en architecten

André van de Bor

Adviseur Elektrotechniek

Midden-Nederland
Integriteitscode

Meer informatie

Verberg informatie

Specialisaties:

 • Zowel de aanleg van een extra elektragroep in uw woning als de aanleg van complexe elektrotechnische installatie;
 • Data netwerken;
 • Licht en kracht installatie;
 • 3140 inspectie;
 • Particulieren & bedrijven.

Werkervaring:

Na meer dan 25 jaar werkzaam te zijn geweest in de elektrotechniek werd het voor mij tijd voor een nieuwe uitdaging. Het resultaat is mijn eigen bedrijf BK Elektro. De kleinschaligheid van ons bedrijf uit zich in een zeer hoge kwaliteit en service zowel in het voortraject, tijdens de aanleg van een installatie, en zelfs tot ver na de oplevering van een project.

BK Elektro opereert vanuit Nijkerk (GLD) maar ook buiten deze regio weten klanten ons inmiddels te vinden.

Cornelis de Groot

Adviseur projectontwikkeling en retail

Amersfoort
VCA Vol, Integriteitscode

Meer informatie

Verberg informatie

Werkervaring:

30 jaar ervaring in de bouw, opgegroeid in aannemersfamilie en cultuur, ervaring via ontwikkelende aannemers / ontwikkelaars in diverse marktonderdelen en lean ervaring sinds 2010.

Dionne Neilen

Adviseur Bouwfysica

Geheel Nederland
Integriteitscode

Meer informatie

Verberg informatie

Specialisaties:

 • Integrale advisering op het overlappende gebied van akoestiek, bouwfysica en brandveiligheid.
 • Concrete adviezen, meedenken in alle fasen van het ontwerp- en bouwproces
 • Zowel berekeningen als metingen

Werkzaamheden:

PhysiBuild is een onafhankelijk adviesbureau dat veelzijdig is met advisering, metingen en berekeningen op het vakgebied van de akoestiek, bouwfysica en brandveiligheid.

 • Projectadvisering (SO, VO, DO, Bestek, Uitvoering) op het gebied van akoestiek, bouwfysica en brandveiligheid (kantoor, MFA, school, sporthal, theater, woning).
 • Akoestische metingen (nagalmtijd, interne geluidisolatie, geluidwering gevel, inclusief opleveringsmetingen)
 • Akoestische berekeningen (nagalmtijd, geluidwering gevel, geluidbelasting op gevel tgv rail- en wegverkeer en industrielawaai (Wet Geluidhinder), geluid naar omgeving (Activiteitenbesluit)).
 • Toetsen van ontwerpen in kader van Bouwbesluit en overige geldende normen (wet Geluidhinder, Activiteitenbesluit, lokale regelgeving).
 • Brandveiligheid: bouwbesluittoetsing, advisering grote brandcompartimenten, controle bestaande bouw.
 • Bouwfysische berekeningen (koudebrug, daglicht incl. gelijkwaardigheidsstudies middels Radiance), ventilatie, EPG, Rc-waarde)
 • Bouwfysische metingen (Infrarood-thermografie, temperatuur- en relatieve vochtigheid)

TIP: zo vroeg mogelijk in het ontwerptraject inschakelen, voorkomt aanpassingen in het ontwerp in latere fasen, en werkt kostenverlagend door integratie voorzieningen in het ontwerp i.p.v. oplossen van problemen achteraf na oplevering.

Dirk Klaver

Architect

Geheel Nederland
Integriteitscode

Meer informatie

Verberg informatie

Specialisaties:
. Woningbouw
. Gezondheidszorg
. Bedrijfsgebouwen
. Herbestemming van gebouwen

Werkervaring:
Onder het motto ‘met mensen voor mensen’ bedienen we al meer dan 25 jaar particulier, MKB en zorg.
Alles wat aandacht krijgt, groeit en wordt mooier. Dat is in essentie architectuur. Het begint met een goed planconcept en vergezeld van goede adviezen op basis van kennis leidt dat uiteindelijk tot een plek, een thuis, om te wonen, te werken en te leven.
In de interactie met de klant ontstaat het surplus, in de interactie van het team ontstaat de kwaliteit van bouwen. Met een rugzak vol kennis zijn we niet voor één gat te vangen, eindeloos vindingrijk.

Erik Diekmeier

Adviseur W-installatie West

Noord-Holland
Integriteitscode

Meer informatie

Verberg informatie

Specialisaties:

Als partners zorgen wij, Megens Installaties, dat mensen het goed maken, goed in de zin van welbehagen op het gebied van vooral klimaat, ventilatie en beveiliging, in woning, winkel, kantoor, school of overheidsgebouw. Maar zelf maken wij het ook goed in de betekenis van het voor u realiseren van technische oplossingen die jaar na jaar hun beloofde werk doen. Eveneens ‘maken wij het goed’ in de letterlijke betekenis van het snel oplossen van eventuele problemen. Wij zijn een solide organisatie gericht op continuïteit en ook in die zin maken wij het goed, nu en in de toekomst en graag samen met u.

Gerko Mostert

Adviseur Licht

Geheel Nederland
Integriteitscode

Meer informatie

Verberg informatie


Novaled is gespecialiseerd in het maken van passende lichtplannen. Gerko Mostert heeft veel ervaring op dit gebied. Novaled levert lichtplannen op uw verzoek en helpt u om een effectief en efficiënt lichtplan op te stellen, gebaseerd op de wensen en de eisen van de klant.

Gert van de Beek

Adv. MJOP & Uitvoering U Bouw

Arnhem/Nijmegen
VCA Vol, Integriteitscode

Meer informatie

Verberg informatie

Specialisaties:

 • Energie labels utiliteitsbouw gecertificeerd
 • Projectmanagement/bouwbegeleiding
 • Utiliteitsbouw

Werkervaring:
Projectbegeleiding van uitbouw tot grote utilitaire werken.
Vanaf 1994 werkzaam geweest bij diverse aannemers.
Sinds 2003 als zelfstandige.

Hans Hansma

Adviseur Bestekken

Geheel Nederland
Integriteitscode

Meer informatie

Verberg informatie

Specialisaties:

 • Advisering in en het schrijven van Stabu-bestekboeken

Werkervaring:
Wij zijn een transparant adviesbureau in bestekboeken. We geven opdrachtgevers, architecten en bouwkundige bureaus grip op complexe bouwprocessen. Heldere bouwbestekken volgens richtlijn 01 van de Bond van Nederlandse Bestekdeskundigen (BNB) in de STABU2-besteksystematiek of de STABU Bouwbreed. Dit doen we al vele jaren met succes in de B&U sector.

Hans Verhoeven

Architect

Geheel Nederland
Integriteitscode

Meer informatie

Verberg informatie

Specialisaties:

 • Gezondheidszorg
 • Wonen
 • Kantoren en Bedrijven
 • Bouwkundig en interieur
 • Tiny houses

Werkervaring:

Ruim 25 jaar ervaring in het ontwikkelen en ontwerpen van nieuwbouw en verbouwingen en het herbestemmen van bestaande gebouwen, altijd passend bij de wensen van onze opdrachtgevers.

Als eerste wordt samen met de opdrachtgever een programma van wensen en een plan van aanpak gemaakt, wat leidt tot een of meer ontwerpen. Dit wordt nader uitgewerkt aan de hand van een tijdspad en het budget. In voortdurende interactie met de klant wordt gekeken wat de optimale oplossing is voor de gestelde vraag. Naast een uitwerking in bouwkundige zin wordt ook, op verzoek, het interieur nader uitgewerkt. Uiteindelijk leidt dit tot een resultaat waarbij het gebouw en de inrichting nauw op elkaar aansluiten, wat voor de klant vaak de verwachtingen overstijgt en dus een prachtig eindresultaat oplevert.

Het resultaat is altijd beleving. Een woning of een werkplek waar mensen graag zijn. Toekomstgericht en passend bij de klant.

Kevin Kok

Architect

Geheel Nederland
Integriteitscode

Meer informatie

Verberg informatie

Specialisaties:

 • Utiliteitswerken met complexe procestechniek
 • Waterzuivering en pompgemalen
 • Woningbouw, appartementencomplexen
 • Uitvaartbranche, crematiezorg
 • Transformatie en herbestemming (o.a. monumenten)

Diensten:

 • Ontwerp
 • Visualisatie (VirtualReality)
 • Engineering in Revit
 • BIM (BuildingInformationModelling)
 • Advies in duurzaamheid en regelgeving
 • Tekenwerk van ontwerp tot realisatie

Marcel Janssen

Adviseur Ontwerp

Geheel Nederland
Integriteitscode

Meer informatie

Verberg informatie

Specialisaties:

 • Ontwerpen van woonhuizen, villa’s, schuurwoningen en bedrijfshallen in 2D en 3D;
 • Plattegronden en gevelaanzichten;
 • Bouwkundig tekenwerk;
 • Interieurontwerp;
 • Tuinontwerp;
 • 3D Visuals.

Werkervaring:

 • 15 Jaar ervaring in het ontwerpen van woonhuizen, villa’s,  bedrijfshallen, interieur,  keukens, pool/tuinhuizen, tuinen, lichtplannen in 2D en 3D;

Mark Huibers

Adviseur Constructies

Integriteitscode

Meer informatie

Verberg informatie

René de Koning

Adviseur Elektrotechniek & Zonnepanelen

Noord-Holland
Integriteitscode

Meer informatie

Verberg informatie

Specialisaties:

 • Advies
 • begeleiding
 • uitvoering elektrische installaties
 • beveiligingsinstallaties.

Werkervaring:
Adviseur Elektrotechniek/BORG beveiliging
Ontwerpen, calculeren en uitvoeren van elektrische installatie vanaf 1993 en vanaf 2008 mede eigenaar Smit elektra BV.

Richèl Lubbers

Architect

Geheel Nederland
Integriteitscode

Meer informatie

Verberg informatie

Specialisaties:

 • Wonen voor particuliere en zakelijke klanten;
 • Zowel stad als platteland;
 • Van monument tot rijwoning uit de jaren zestig of zeventig.

Werkzaamheden:

 • Ontwerpen van fijne woningen zoals je die zelf niet had kunnen bedenken;
 • Ontwerpen die passen als een jas, met focus op duurzaamheid;
 • Zakelijke projectontwikkelingen die mogen stralen en waarbij slim gebruik wordt gemaakt van budget;
 • Het ontwerpen van stoere gebouwen, die eenvoud uitstralen en daardoor opvallen in kwaliteit.

Roland van Essen

Adviseur W-installatie

Gelderland
Integriteitscode

Meer informatie

Verberg informatie

Specialisaties:

Alles op het gebied van werktuigbouwkundige installaties.

 • riolering
 • water
 • gas
 • ventilatie
 • verwarming
 • duurzame technieken o.a. warmtepompen.

 

Werkervaring:

40 jaar ervaring in de installatie techniek.
Begonnen als leerling monteur, en opgewerkt tot directieniveau inmiddels 26 jaar eigenaar van een middelgroot installatie bedrijf.

Teunard Legemaat

Adviseur Ontwerp

Midden-Nederland
Integriteitscode

Meer informatie

Verberg informatie

Specialisaties:

 • Wonen (particulier) woningen, villa’s, schuurwoningen;
 • Utiliteitsbouw;
 • Renovatie/transformatie;
 • Interieur;
 • Tuindesign.

Werkzaamheden:

 • Ontwerpen;
 • Technisch uitwerken van plattegronden, gevels, doorsneden en details;
 • Uitwerken interieuronderdelen;
 • Ontwerpen van de bijbehorende tuinen en groene omgeving;
 • Aanvragen omgevingsvergunningen;
 • Begeleiding bouwtraject;
 • Passie voor hout en houtskeletbouw, ecologie.
Open chat
Kunnen wij je helpen?
Goedendag. Kunnen wij je helpen?