Verbouwing achteruitbouw te Hoogland

Het resultaat:

De wens was om aan de achterzijde een uitbouw te realiseren achter de keuken. Hier zou dan op de begane grond een 2e zitgedeelte ontstaan waar ouders en-/ of kinderen kunnen ontspannen zonder bijvoorbeeld hinder te hebben van de tv in het voorste zitgedeelte. Om dit hele proces van idee tot aan oplevering te begeleiden hebben wij als eerste de omgevingsvergunning aangevraagd met alle benodigde tekeningen en berekeningen. Vervolgens hebben we in nauw overleg met opdrachtgever een duidelijke technische omschrijving opgesteld zodat er tijdens de uitvoering geen verassingen zijn ontstaan. Na de aannemersselectie hebben wij namens opdrachtgever een goede aannemer kunnen contracteren die het werk tegen een zeer scherpe prijs heeft gerealiseerd. Tijdens die uitvoering hebben wij opdrachtgever ontzorgt door controle tijdens de bouw uit te oefenen. Hierdoor konden opdrachtgevers zich zoveel mogelijk concentreren op hun werk en het gezin. Door de duidelijke verslaglegging wist iedereen tijdig welke acties er ondernomen moesten worden om de verbouwing op tijd en binnen budget te realiseren.

Er waren een aantal zaken die extra aandacht nodig hadden in dit complexe proces. Om de uitbouw constructief goed uit te voeren was het noodzakelijk om het bouwwerk op palen te funderen. Om voor de naastgelegen huizen de kans op scheuren tot een minimum te beperken is er gekozen voor stalen buispalen welke later met beton werden gevuld. Bovendien hebben wij er op toegezien dat er nulmetingen bij de buren werden verricht. Dit om duidelijkheid te hebben mocht er, ondanks alle voorzorgmaatregelen, toch schade zijn ontstaan ten gevolge van het heien. Ook hebben wij bij de aannemer polis en betalingsbewijs opgevraagd zodat we zeker wisten dat de hoofdaannemer verzekerd was voor het uitvoeren van dit soort (hei)werkzaamheden.

Een andere uitdaging was dat opdrachtgever snel de verbouwde woning wilde gaan bewonen omdat zij hun eigen huis sneller dan verwacht hadden verkocht. Ook hierin zijn we geslaagd waardoor onder onze begeleiding en met gezamenlijke inspanningen van alle betrokkenen een mooi verbouwd huis is gerealiseerd binnen de afgesproken tijd en binnen budget.

Locatie:

Kom gerust en vrijblijvend langs

Wij maken (ver)bouwen weer leuk

Contactformulier in sidebar
Voornaam
Achternaam
Bijlage(n)
Maximale uploadgrootte: 8.39MB
Hoe heb je ons gevonden

In memoriam: Henk Jan Bos

Verslagen zijn wij door het bericht, dat op dinsdag 13 september onze collega bouwadviseur Henk Jan Bos op de leeftijd van 68 jaar is overleden.

Wij herinneren Henk Jan als een collega met kennis van zaken en met een drive om altijd maar door te gaan.

Dit jaar zou hij afscheid nemen als bouwadviseur, om zo te kunnen gaan genieten van zijn pensioen, echter mocht het niet meer zo zijn.

We zijn Henk Jan dankbaar voor de kennis en kunde die hij binnen onze organisatie inbracht. Wij zullen dit erg gaan missen.

Open chat
Kunnen wij je helpen?
Goedendag. Kunnen wij je helpen?