Heeft de babyboomgeneratie straks nog een plek om te wonen?

Door de geboortegolf in of na de tweede wereldoorlog zit er een verdubbeling van deze bijna, of al 75-jarige ouderen aan te komen. Na de oorlog werden met enorme snelheid huizen en scholen uit de grond gestampt voor deze extra golf Nederlanders.  

Trek deze lijn door en we stuiten straks op een gigantisch woontekort voor deze generatie. De combinatie schaarste op de woningmarkt en de verdubbeling van deze golf van ouderen legt het nijpend tekort wel erg bloot. Neem daarbij het zorgbudget dat maar liefst met 30% is gekort, het aantal bejaardenhuizen dat sluit en de enorm hoge eisen om nog in een verpleegtehuis te wonen en er is maar één conclusie:
de babyboomers moeten zo lang mogelijk in hun eigen huis blijven wonen. 

Maar wat als er niet meer zelfstandig gewoond kán worden? Waar laten we straks de hulpbehoevende ouderen?

Dit was ook een grote vraag voor het kabinet: ‘Hoe pakken we de vergrijzingsgolf aan?’ Er wordt in elk geval 3 miljard euro extra per jaar uitgegeven aan zorg voor deze ouderen. Eén van de plannen heet ‘Langer Thuis.’ Hierin staat hoe de wijkzorg wordt verbeterd, gezondheidscampagnes worden opgestart en wooncoaches opgeleid. Daarbij is actief blijven voor de babyboomgeneratie het uitgangspunt. “Daar begint het mee” zegt het kabinet. “Hoe actiever de ouderen zijn, hoe minder ze een beroep hoeven te doen op de gezondheidszorg.”

Alles om de ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen.  Het budget is lang niet genoeg om nieuwe, aangepast huizen te bouwen om de ouderen in al hun behoeftes te voorzien. Er moet dus een andere oplossing komen. Want langer thuis blijven wonen kan alleen maar in een juiste leef/woonomgeving. 
Waar de eenzaamheid tegen wordt gegaan door ontmoetingsplekken te creëren: een gezamenlijke tuin, een pleintje, jeu de boules-banen, bankjes, eetgelegenheden en gezamenlijke bridge-ruimtes. Bijvoorbeeld.  
Maar ook voor de ouderen die niet mobiel meer zijn of gekluisterd aan huis zitten moeten er oplossingen komen tegen het sociale isolement dat steeds meer ontstaat.   

Hier is de huidige woningvorm helemaal nog niet op ingericht. Het wordt tijd om op een andere manier te kijken naar het bouwen van nieuwe woonvormen. Een verantwoordelijkheid voor lokale overheden. Een uitdagende kans  voor bouwbedrijven en projectontwikkelaars. 

Heel voorzichtig zie je hier en daar al wat ideeën ontstaan. In de vorm van hofjes en kangoeroe- of clusterwoningen om oud en jong samen te laten wonen en leven. De huidige woningvoorraad kan hier lang niet in voorzien. Simpelweg omdat dit probleem nog niet eerder speelde en het grootste gros van de woningen niet is uitgerust met een extra verdieping of uitbouw voor ouders of een huisje achter in de tuin. Een nieuwe manier van denken over samen wonen is noodzakelijk. 

‘Voor elkaar zorgen’ is het hoogste doel voor het ministerie van VWS, die een innovatieregeling van 30 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld om nieuwe woonzorgcombinaties te bedenken. Ook de gemeenten worden hierin betrokken. 

De toekomst is nu  BBAN is toegerust met alles wat er nodig is voor nieuwe woonvormen als bovengenoemd en heeft alle expertise in huis om dit te realiseren. Gespecialiseerde bedrijven als ketenpartners maakt dat alles onder een dak blijft en daardoor heeft de persoonlijke noot de boventoon. Van mens tot muur en niet andersom. 

Advertenties

Niemand leest nog (website)teksten. EVA maakt animatie explainer video’s vanaf € 295,-.
Iets voor jouw bedrijf?
www.explainer-video.agency/nl

Kraakverse ingrediënten, eenvoud en verfijning zorgen voor verrassende smaaksensaties.
www.bergpaviljoen.nl

Geeft inzicht in het ecologisch effect van uw project.
www.ecofect.nl

Jou eigentijdse dress- en/of  sophisticated casual maatshirts voor persoonlijk of representatief gebruik.
www.theshirtkitchen.com

Een multidisciplinair team met expertise op het gebied van bouwkunde, – fysica, constructie, projectmanagement en technisch tekenen.
www.bovaco.net

De grootste en oudste bedrijfsmakelaar van de regio Amersfoort. Bel naar 033-4550705 of ga naar www.commavastgoed.nl

Golfclub Hoogland Amersfoort, een prima locatie voor uw zakelijke afspraak.
www.gcha.nl

Samen creëren we een unieke, waardevolle plek voor werk, leren en ontmoeten. Een fijne omgeving waar je het DNA ervaart en voelt.
www.aleacompany.nl

BBAN Bouwbegeleiding & Advies helpt
u o.a. met het verduurzamen van uw vastgoed.

het “promoten” van “kopen” zoals Black Friday hoort daar niet bij.