de BBAN Groep

Bouwmediation

Wat is bouwmediation?

Mediation in de bouw

Mediation is de afgelopen jaren een bekend begrip geworden in Nederland. Deze bemiddelingsmethode wordt toegepast in veel zaken met conflicterende belangen. In de bouwsector kan mediation goede, vlotte en minder kostbare oplossingen voor geschillen opleveren. Een cultuur van competitie vormt nog wel eens een drempel om mediation in te schakelen, maar is eigenlijk juist de reden waarom bouwmediation hier op z'n plaats is. Geschillen kunnen worden opgelost door met elkaar om de tafel te gaan zitten en te praten. Door elkaar het een en ander te gunnen kunnen er veel schade- en / of kostenposten voorkomen worden, zonder slepende affaires.

BBAN/BMRV is vooralsnog één van de weinige mediators met een echte bouwkundige achtergrond. Daarom zijn wij de ideale gesprekspartner bij geschillen in de bouw. Niet alleen goed kunnen praten, maar ook weten waarover we praten is een belangrijke factor in de zoektocht naar een oplossing.

Allereerst moet er echter bij beide partijen de wil aanwezig zijn om een geschil op te lossen. Het is verstandig om in een vroeg stadium met mediation te beginnen, zodat het conflict niet onnodig verhardt. Bouwmediation is daarom zeker aan te raden in het kader van goed relatiebeheer. Door in vertrouwelijkheid te onderhandelen kunnen reputatieschade en gezichtsverlies voorkomen worden. Bovendien schept mediation op korte termijnen helderheid. Bij vrijwel ieder conflict waarbij partijen bereid zijn om tot een oplossing te komen, is mediation kansrijk.
 
Bouwmediation is in gesprek blijven