BBAN BOUWBEGELEIDING & ADVIES
Uw partner in bouwen en verbouwen
de BBAN Groep | particulier

Mooie Monumenten

Een monument is pas van echte waarde als er in wordt geleefd, gewoond en gewerkt. De BBAN Groep heeft een doordacht concept ontwikkeld waarbij we eigenaren van monumenten volledig ontzorgen. Waar nodig worden wij ondersteund door ketenpartners binnen de BBAN Groep.

BBAN Bouwkundige

 • Vast aanspreekpunt voor de monumenteigenaar
 • Inventarisatie van de bouwkundige (on)mogelijkheden 
 • Opstellen plan
 • Bespreken van de plannen met de monumenteigenaar
 • Aanvraag omgevingsvergunning
 • Begeleiding van de uitvoering

Kostendeskundige

 • Berekenen van de kosten van de benodigde bouwkundige en installatietechnische aanpassingen
 • Opstellen van een Meerjaren Onderhoudsplan of een Periodiek Instandhoudingsplan in het kader van de Subsidieregeling
 • Instandhouding Monumenten   
 • Haalbaarheidsstudie herbestemming

Monument specialist

 • Bouwkundige inspectie van het monument 
 • Bouwhistorisch onderzoek
 • Contact met overheidsinstanties zoals gemeente, provincie, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed 
 • Opstellen restauratieplan en instandhoudingsplan
 • Maken Technische Omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden

Subsidies (1)

 • Aanvraag subsidie voor instandhouding (SIM)(2) 
 • Aanvraag woonhuissubsidie voor Rijksmonumenten met een woonfunctie (Sim-woonhuizen)
 • Aanvraag subsidie haalbaarheidsonderzoek herbestemming  
 • Aanvraag subsidie voor wind- (3) en waterdicht maatregelen tijdens planfase 
 • Aanvraag provinciale subsidie

 

(1): Gewijzigd per 1-1-2019

(2): Geldt niet voor Sim-woonhuizen

(3): Verschillend per provincie en kan jaarlijks verschillen