BBAN BOUWBEGELEIDING & ADVIES
Uw partner in bouwen en verbouwen
de BBAN Groep | particulier

Mooie Monumenten

Een monument is pas van echte waarde als er in wordt geleefd, gewoond en gewerkt. De BBAN Groep heeft een concept ontwikkeld waarbij we eigenaren van monumenten volledig ontzorgen. Wij hebben alle deskundigheid in huis om een herbestemmingsplan te maken dat bouwkundig, constructief en financieel goed doordacht is. Waar nodig worden wij ondersteund door ketenpartners van de BBAN Groep.

BBAN Bouwkundige

 • Vast aanspreekpunt voor de  monumentenbezitter 
 • Controle op uitgevoerde  werkzaamheden  
 • Inventarisatie van de bouwkundige (on)mogelijkheden 
 • Opstellen herbestemmingsplan 
 • Bespreken van de plannen met de eigenaar van het monument 
 • Begeleiding van de uitvoering

Kostendeskundige

 • Berekenen van de kosten van de benodigde bouwkundige en installatietechnische aanpassingen
 • Opstellen van een Meerjaren Onderhoudsplan, of een Periodiek Instandhoudingsplan in het kader van de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten   
 • Haalbaarheidsstudie 

Monument specialist

 • Bouwkundige inspectie van het monument 
 • Contact met overheidsinstanties gemeente, provincie,Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed 
 • Opstellen restauratieplan
 • Maken Technische Omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden

Subsidies

 • Aanvraag subsidie voor instandhouding (SIM) 
 • Aanvraag subsidie herbestemming  
 • Aanvraag subsidie voor wind- en waterdicht maatregelen