de BBAN Groep

BBAN met ZORG

Oost, west, thuis best!

met ZORG

Verstandig zelfstandig

Met Zorg
De trend dat ouderen tot op hogere leeftijd zelfstandig blijven wonen, heeft natuurlijk gevolgen voor de eisen die we aan woningen moeten stellen. We kennen inmiddels de levensloopbestendige woning, waarbij vanaf de nieuwbouw rekening gehouden wordt met de verschillende levensfasen. Omdat het merendeel van de woningen nog niet zo zijn opgezet, is het goed om tijdig in kaart te brengen waar en hoe u wilt wonen. Welke woningaanpassingen zijn realiseerbaar of is verhuizen een betere optie?
BBAN met ZORG helpt u om in dit proces verstandige keuzes te maken. Wij hebben de kennis in huis van medewerkers die dit vanuit het oogpunt van zorg benaderen. Daarbij weten zij zich geruggesteund door onze bouwtechnische team, zodat ook de stap naar eventuele verbouw voor woningaanpassing makkelijk te maken is. En natuurlijk kunt u dan ook profiteren van de voordelen van onze BBAN-methode.

Heeft u een architect nodig of volstaat een bouwkundig tekenaar? Bij de gemeente moet u een bouwaanvraag indienen, maar vergeet ook het WMO-loket niet voor tegemoetkoming in de kosten. Met welke aannemer en bouwbedrijf kunt u het beste in zee gaan? In dit complexe veld van aanvragen is het goed om een partij als BBAN te hebben, voor wie zo'n project gesneden koek is. Wij helpen u om dit proces te bespoedigen en behoeden u voor overbodige kosten.