BBAN BOUWBEGELEIDING & ADVIES
Uw partner in bouwen en verbouwen
de BBAN Groep | particulier

 Asbest Alliantie

Wat kan de BBAN Groep voor u betekenen?


Wanneer een asbestinventarisatie?

Voor gebouwen die voor 1994 zijn gebouwd geldt dat er een redelijke kans is dat er asbesthoudende materialen zijn toegepast. Bij een verbouwing van een huis van voor 1994 geldt dat er een asbestinventarisatie moet worden uitgevoerd als er een redelijk vermoeden van aanwezigheid van asbest is. Dit geldt ook als het totale sloopafval meer dan 10 m3 bedraagt.
 

Risico's bij asbest

Als opdrachtgever loopt u een groot risico als de aannemer tijdens verbouwwerkzaamheden op asbest stuit. Het kan zijn dat er dan sprake is van een calamiteit doordat er door de werkzaamheden beschadigingen aan asbesthoudend materiaal ontstaan waardoor asbestvezels in de woning zijn vrijgekomen. Het gevolg kan zijn dat u, uw huisgenoten en de betreffende werknemers deze asbestvezels in kunnen ademen. Los van deze ernstige gezondheidsrisico’s zal de aannemer het werk direct neerleggen totdat de woning of de betreffende ruimtes geïnventariseerd, gesaneerd en er een vrijgavemeting is verricht. Bovendien is een sanering na een calamiteit in de regel vele malen duurder dan een geplande sanering n.a.v. een asbestinventarisatie. Ook loopt u het risico aansprakelijk gesteld te worden door de bedrijven die op het moment van de verontreiniging bij u aan het werk waren. Als opdrachtgever/eigenaar van het pand bent u verantwoordelijk voor het eventueel aanwezige asbest.

Inventarisaties en offertes

Door onze contacten in de markt kunnen wij snel en tegen een scherp tarief een asbestinventarisatie laten opstellen door een daartoe gecertificeerd bedrijf conform Arbeidsomstandighedenregeling  Werkveld specifiek certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestinventarisatie, zoals opgenomen in bijlage XIIIa bij de regeling. Op basis van de resultaten van de Voor gebouwen die voor 1994 zijn gebouwd geldt dat er een grote kans is dat er asbesthoudende materialen zijn toegepast. Bij een verbouwing van een huis van voor 1994 geldt dat er een asbestinventarisatie moet worden uitgevoerd.

Op basis van de resultaten van de asbestinventarisatie kunnen wij dan offertes opvragen bij gecertificeerde saneerders conform Arbeidsomstandighedenregeling  Werkveld specifiek certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestverwijdering zoals opgenomen in bijlage XIIIb bij de regeling waarvan wij weten dat zij de betreffende klus goed, veilig en tegen scherpe prijzen kunnen uitvoeren. Omdat wij dagelijks in het werkveld actief zijn, zijn wij uitstekend op de hoogte van de huidige wetgeving en de laatste ontwikkelingen op sanerings- en (ver)bouwgebied. Met onze offerte heeft u een document in handen dat u een betrouwbaar inzicht geeft in de kosten voor de sanering en/of het totale pakket.

Van begin tot eind en verder...

De BBAN Groep kan het gehele traject van asbestinventarisatie tot asbestsanering voor u verzorgen. Door onze jarenlange ervaring in het vakgebied en kennis van de markt, bent u er zeker van dat de inventarisatie en sanering tegen een scherpe prijs en geheel volgens de wettelijke regels wordt uitgevoerd. Vanzelfsprekend kunnen wij u ook begeleiden met de eventuele herstel- en verbouwwerkzaamheden naar aanleiding van de (asbest)saneringswerkzaamheden.
 

Wat is asbest

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen, die zijn opgebouwd uit kleine vezels. De meest toegepaste soorten zijn witte asbest (chrysotiel), bruine asbest (amosiet) en blauwe asbest (crocidoliet). Asbesthoudende materialen zijn over het algemeen goed bestand tegen zuren, logen en hoge temperaturen.
Bovendien is het slijtvast, brandwerend, isolerend en goedkoop. Het is daarom in het verleden (met name tussen 1950 en 1980) op grote schaal toegepast.
 
Er zijn circa 3000 producten bekend, die asbest bevatten. In en rond uw huis kunt u dit aantreffen in bijvoorbeeld dakbeschot, golfplaten, vloerzeil, riool- en waterleidingen, isolatiematerialen, beplating achter radiatoren, rond doorvoeren en bij verwarmingsketels. Ook kan er asbest verwerkt zijn in de verwarmingsketel.

 

Verbod op asbest

Vanaf 1978 werd het gebruik van spuitasbest verboden. Asbest in andere (losse) niet hechtgebonden vormen (bijvoorbeeld zachte isolatieplaten, koord en leidingisolatie) mogen sinds 1983 niet meer worden toegepast.

Vanaf 1 juli 1993 werd de algehele (beroepsmatige) toepassing en verkoop van asbesthoudende materialen verboden. In principe kan er dus worden gesteld dat er geen asbest meer verwerkt is in gebouwen die na 1993 zijn gerealiseerd.