BBAN BOUWBEGELEIDING & ADVIES
Uw partner in bouwen en verbouwen
de BBAN Groep | particulier

Geschillen bouw

De realisatie van een woning, gebouw of pand is in de regel een project waarbij meerdere partijen betrokken zijn. Niks nieuws onder de zon, en in de meeste gevallen verloopt de samenwerking prettig en voorspoedig. Het kan echter voorkomen dat er tijdens de bouw, of misschien zelfs al ervoor of anders erna geschillen ontstaan. Conflicterende belangen liggen hier vaak aan ten grondslag.

 

Geschillen in de bouw kunnen het bouwproces verstoren, zowel voor de bouwpartij als voor u, als opdrachtgever. Het oplossen of zelfs voorkomen van problemen hoeft echter niet lastig te zijn, mits de verschillende partijen op de juiste manier worden benaderd. In de bouwsector heerst vaak een cultuur van competitie, die een specifieke benadering vereist. BBAN beschikt over de ervaring en juiste competenties om obstakels uit de weg te ruimen.

 

Bekijk onze projecten »

Kosten van huis verbouwen

 
 

Raad van Arbitrage voor de Bouw

Indien er geschillen ontstaan tijdens de bouw, kunt u deze voorleggen bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA). Voorwaarde is dan wel dat beide partijen daarmee akkoord gaan. Voor u besluit om naar de RvA te stappen, is het echter verstandig om  de geschillen op een andere wijze op te lossen. Dat kan soms heel eenvoudiger door de betreffende partijen met elkaar om de tafel te zetten en te praten.

Het blijkt in zo’n geval vaak een kwestie van elkaar het een en ander gunnen. Veelal verdwijnen de obstakels dan als sneeuw voor de zon, waardoor er veel schade- en/of postenkosten worden voorkomen. Bij een stap richting de RvA ligt dat vaak anders. BBAN/BMRV is een van de weinig mediators met een échte bouwkundige achtergrond. Wij beschikken daardoor ook over inhoudelijke kennis. In het verleden is dat vaak cruciaal gebleken bij het vinden van een passende oplossing.

 

De eerste les: voorkom bouwgeschillen

Het mag een cliché zijn, maar het is tevens een waarheid waar we niet omheen kunnen: voorkomen is beter dan genezen. Dat geldt dus logischerwijs ook bij geschillen in de bouw. BBAN combineert vaardigheden als mediator met bouwtechnische kennis en ervaring, waardoor de onderlinge communicatie tussen de betrokken partijen soepel verloopt. We weten waar we het over hebben en dat schept begrip.

Lijkt er een conflictsituatie op te gaan treden of vermoedt u toekomstige geschillen, dan is het verstandig om in een vroeg stadium hulp in te roepen. Door tijdig en adequaat te handelen bij het ontstaan van scheve verhoudingen, kunnen op de lange termijn heel wat kosten worden bespaard. Met mediation van BBAN/BMRV kunt u op ieder moment van het bouwproces dreigende conflicten voor zijn.

 

Snel handelen bij geschillen in de bouw

Snel handelen bij geschillen in de bouw

Bemiddeling is in de meeste opzichten gunstig voor alle partijen. Als gezegd bespaart het u uiteindelijk in de kosten. Daarnaast kunnen de werkzaamheden in de meeste gevallen weer snel worden hervat, waarmee tijd wordt bespaard. Ook is het onderhouden van een duurzame relatie verstandig, met het oog op de toekomst.  BBAN helpt u daarbij.